سال هاست که تبلیغات تلویزیون اقبال زیادی بین صنایع و تولیدکنندگان داشته و تیزرهای تبلیغاتی زیادی برای آن ها ساخته و پخش شده ، اما اخیرا برنامه های مشارکتی به عنوان برنامه هایی موثر در ارتقا جایگاه برند ، جایگاه ویژه ای بین کسب و کارهای مختلف پیدا نموده . در برنامه های مشارکتی ، خدمات یا محصولات شما در قالب یک برنامه جذاب تلویزیونی معرفی شده و ویژگی های آن توسط مجری برنامه در قسمت های مختلف برای مخاطبین توضیح داده میشود . این برنامه ها با توجه به اینکه در قالب یک برنامه سرگرم کننده و نسبتا طولانی پخش میشوند تاثیر درازمدت و عمیقی رو مخاطب میگذارند . قاب نقره ای با توجه به تجربیات گذشته در این زمینه امکان طراحی و تولید برنامه های تاثیر گذار مشارکتی را دارد . تمامی خدمات مرتبط با تولید این برنامه ها از طراحی ، ایده یابی ، ایده پردازی ، طراحی بخش های مختلف ، برقراری ارتباط با هنرمندان و ورزشکاران ، طراحی دکور و تصویر برداری و صدابرداری تا تدوین و پخش در سیما بصورت کامل توسط تیم قاب نقره ای انجام میگیرد .