تیزر

ایده ای به ذهنمان خطور می کند، وسیله ای را خلق می کنیم ، ساختاری کاربردی برای ارائه خدماتی نوین را ترسیم می کنیم و به عبارتی آوای یافتم یافتم را در فضای اطرافمان طنین انداز می کنیم. فقط به یک نکته مهم و اساسی شاید نیندیشیده ایم و آن هم فاصله ایست که میان ما (کالا و خدمات قابل عرضه به مصرف کننده )، مخاطب و مصرف کننده آن است. این حالت را اصطلاحاً به جزیره رابینسون کروزو تشبیه می کنیم و از مشتری و مخاطب انتظار این نیست که مانند کریستف کلمب، ما را در میان سرویس دهنده ها و تولیدکننده های دیگر مانند سوزنی در انبار کاه بیابد و اصطلاحاً کشف کند. این امر یعنی شناساندن خود و معرفی کالا و خدماتمان، که راه و روش های متفاوتی برای این امر وجود دارد.
یکی از تأثیر گذارترین روشها برای معرفی خدمات و کالا، استفاده از تیزرهای تبلیغاتی میباشد. مهمترین کار برای تولید تیزرهای تبلیغاتی، انتخاب ایده و تهیه و نگارش محتوا و متن سناریوی آن است. تیم ایده پردازی خلاقانه ما ناب ترین تیزرهای تبلیغاتی را برای شما به ارمغان میآورد.