نمایشگاه محل تلاقی بازدیدکنندگان وعرضه کنندگان کالا و خدمات و نقطه برخورد عرضه و تقاضا است. نمایشگاه یک موقعیت اقتصادی ویژه است که با فعالیتهای سازمان یافته و برنامه ریزی شده می توان به بهترین نحو از آن نتیجه گرفت.
موفقیت در یک نمایشگاه به عوامل زیادی بستگی دارد، اما طراحی و غرفه آرایی و نمایش مطلوب کالا و خدمات بدون شک نقشی تعیین کننده ای را در این خصوص دارا می باشد.
همانطور که یک غرفه زیبا و جالب تاثیر مثبتی در بینننده بر جای می گذارد، یک غرفه نامناسب نیز که در آن کالاها به طرز ناشیانه ای چیدمان و عرضه شده باشند اثراتی منفی در ذهن بازدید کننده بر جای می گذارد